PROGRAMME

Programme of Food|bio|tech conference 2019

PROGRAMME of International Scientific Conference FBT 2019.pdf


Odborný seminár: Aktuálne otázky potravinárskej praxe

Aktuálne otázky potravinárskej praxe.pdf